Reflexions v/Johanne Cecilie Andersen

Johanne Cecilie Andersen

Johanne Cecilie Andersen

Erfaren arbejds- og organisationspsykolog og leder

Mit navn er er Johanne Cecilie Andersen. Jeg er 49 år og bor i Nykøbing Falster. Jeg er gift og har to drenge på henholdsvis 20 og 17 år.

Jeg er autoriseret cand.psych. og uddannet på Københavns Universitet i 2002. Efterfølgende er jeg blevet specialist i arbejds- og organisationspsykologi (læs mere på dp.dk), hvilket er en flerårig overbygning bestående af en bestemt sammensætning af uddannelser, supervision og kurser. Derudover har jeg i 2021 færdiggjort  en masteruddannelse i IT ledelse/digital transformation. 

Med afsæt i min faglighed har jeg en samskabende, kreativ tilgang til løsningen af mine opgaver, ligesom æstetik og fysiske rammer også har en vigtig position. Det har stor betydning for mig, at vi i vores samarbejde kan opretholde en energi på opgaven og forventningsafstemmer fra starten, så vi ved hvilke rammer, vi skal samarbejde indenfor.

Jeg har mange års erfaring som erhvervspsykolog og erhvervscoach, stresscoach (og behandling), professionel leder, coach, underviser

supervisor og mindfulnessinstruktør. 

Jeg har gennem årene dels selv været leder inden for HR & arbejdsmiljø, kommunikationsområdet, digitalisering og borgerkommunikation, og har bred erfaring med bl.a. individuel sparring og supervision, større og mindre organisationsudviklingsindsatser, coaching, vejledning og relationsarbejde. Jeg har stort kendskab til både private arbejdspladser og den offentlige sektor, herunder politisk ledede organisationer.

Udover min private virksomhed er jeg censor for AU i ledelse, underviser i ledelsesfag, løser opgaver for Supervisionshuset.dk og er tilknyttet Session som coach, og Crecea.

Gennem årene har jeg taget mange kurser og uddannelser inden for det arbejds- og organisationspsykologiske område samt uddannelser som mindfulnessinstruktør, compassion, ACT og kognitiv terapi

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere oplysninger om min hjælp og ydelser, er du altid velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.