Reflexions v/Johanne Cecilie Andersen

Johanne Cecilie Andersen

Johanne Cecilie Andersen

Erfaren arbejds- og organisationspsykolog og leder

Mit navn er er Johanne Cecilie Andersen. Jeg er 49 år og bor i Nykøbing Falster. Jeg er gift og har to drenge på henholdsvis 20 og 17 år.

Jeg er autoriseret cand.psych. og uddannet på Københavns Universitet i 2002. Efterfølgende er jeg blevet specialist i arbejds- og organisationspsykologi (læs mere på dp.dk), hvilket er en flerårig overbygning bestående af en bestemt sammensætning af uddannelser, supervision og kurser. Derudover har jeg i 2021 færdiggjort  en masteruddannelse i IT ledelse/digital transformation. 

Med afsæt i min faglighed har jeg en samskabende, kreativ tilgang til løsningen af mine opgaver, ligesom æstetik og fysiske rammer også har en vigtig position. Det har stor betydning for mig, at vi i vores samarbejde kan opretholde en energi på opgaven og forventningsafstemmer fra starten, så vi ved hvilke rammer, vi skal samarbejde indenfor.

Jeg har mange års erfaring som erhvervspsykolog og erhvervscoach, stresscoach (og behandling), professionel leder, coach, underviser, supervisor og mindfulnessinstruktør. 

Jeg har gennem årene dels selv været leder inden for HR & arbejdsmiljø, kommunikationsområdet, digitalisering og borgerkommunikation, og har bred erfaring med bl.a. individuel sparring og supervision, større og mindre organisationsudviklingsindsatser, coaching, vejledning og relationsarbejde. Jeg har stort kendskab til både private arbejdspladser og den offentlige sektor, herunder politisk ledede organisationer.

Udover min private virksomhed er jeg censor for AU i ledelse, underviser i ledelsesfag, løser opgaver for Supervisionshuset.dk og er tilknyttet Session som coach, og Crecea krisekorps.

Gennem årene har jeg taget mange kurser og uddannelser inden for kommunikation, det arbejds- og organisationspsykologiske område samt uddannelser som mindfulnessinstruktør, compassion, ACT og kognitiv terapi. 

ANSÆTTELSESHISTORIK 

Selvstændig arbejds- og organisationspsykolog ved Reflexions v/ Johanne Cecilie
Andersen, Nykøbing Falster
oktober 2021
Rådgivning, sparring, coaching, supervision, processer, terapi, uddannelse for
virksomheder, ledere, og medarbejdere. Jeg har haft min egen virksomhed siden oktober
2004, men valgte fra oktober 2021 at blive fuldtids selvstændig. Mit særlige fokus ligger på
refleksionen over os selv i livets overgange, især i relation til arbejdet. I mit samarbejde
med individuelle personer og virksomheder lægger jeg vægt på, at vi sammen finder
måder at løse netop den opgave eller udfordring på, som passer til kulturen på
arbejdspladsen, virksomhedens produkt og strategi, den enkeltes kompetencer, sted i
livet m.m. Dermed har er vi sammen om at skabe opbyggelige og bæredygtige løsninger.
I mit arbejde med udvikling og uddannelse af organisationer, grupper og individer
trækker jeg på en høj faglighed, bred erfaring og indsigt inden for det arbejds- og
organisationspsykologiske felt. Jeg er opdateret på tidsånden samfundsmæssigt og
inden for ledelses- og organisationslitteratur. 

Leder af Organisation & Digitalisering ved Guldborgsund Kommune, Nykøbing F
april 2015 — oktober 2021

Leder af Organisation & digitalisering – herunder HR, organisationsudvikling
kommunikation, borgerkommunikation og digitalisering.
Udover at være leder for nogle meget dygtige og selvkørende konsulenter, var jeg
sparringspartner for direktion, chefer, ledere, og TR’er, AMR’er mfl.  
Jeg har undervist og superviseret de ansatte i afdelingen og selv undervist
på vores leder/medarbejder-udviklingsforløb. Her kan f.eks. nævnes; samskabelse,
feedback/refleksion, nærvær/ mindfulness, digitalisering. Jeg har haft ansvar for
udviklingen og gennemførelsen af HR-strategien, kommunikationsstrategien, og
borgerkommunikation og udvikling af digital transformation, og for at sikre, at de var i
overensstemmelse med de politiske strategier og organisationens målsætninger.
Afdelingen er siden 2015 blevet udvidet fra at bestå af HR & Arbejdsmiljø til også at
inkludere kommunikation, borgerkommunikation, og som sidste skud på stammen også
digitalisering. Organisation & Digitalisering er valgt som en samlende overskrift for
afdelingens mange opgaver

Leder, Center for Børn & Læring ved Guldborgsund Kommune, Nykøbing F
august 2013 — april 2015 

Leder af afdeling bestående af konsulenter og administrativt personale. Fungerende
souschef for skolechefen. Implementering af folkeskolereformen – herunder samarbejde
med kulturaktører, konkrete problemstillinger ift. tid, tilstedeværelse, mm. Varetagelse
af skolelederes arbejdsmiljø herunder trivselsundersøgelse, coaching, og sparring ift.
organisationsudvikling, medarbejdergrupper og personale sager samt personlig stil.
Fondsansøgninger til bla. A.P Møller.
Samarbejde med Danmarks lærerforening og BUPL.

Arbejds- og organisationspsykolog ved Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Region
Sjælland, Nykøbing F
august 2007 — august 2013
Udredning af henviste ift. arbejdspsykologiske problemstillinger, stress, mobning, PTSD, mm., rådgivning, behandling
og kontakt til ledere, fagforeninger, m.m. Udfærdigelse af erklæringer til Arbejdsskadestyrelsen. Samarbejde med arbejdstilsynet. Undervisning og vejledning
indenfor arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger på arbejdspladser. Afholdelse af stresshåndteringskurser. Interne arbejdsmiljøopgaver på afdelinger på Nyk. F og Næstved Sygehus.

PPR psykolog ved PPR, Nr. Alslev Kommune, Nr. Alslev
august 2004 — august 2007
Udredning af børn med diverse problemstillinger i daginstitutioner og skoler. Konsulent
for lærere, pædagoger og daginstitutionsledere/
skoleledere. Rådgivning i familier og samarbejde med sagsbehandlere,
sundhedsplejersker og familiekonsulenter. 

UDDANNELSE 

Master i IT-ledelse/digital transformation, IT-universitet, København
august 2018 — juni 2021
Uddannelsen er taget med henblik på en større forståelse for , hvordan digitalisering
hænger sammen med mennesker, forandringer, organisationer, HR, det strategiske i
en organisation, mm., for bedre at kunne understøtte den digitale transformation i
organisationen. 

Specialist i supervision, Psykolog Grethe Bruun
august 2018 —… Specialistuddannelse i supervision er en overbygning til specialistuddannelsen i
arbejds- og organisationspsykologi, og giver mulighed for at supervisere psykologer, som
selv er ved at tage specialistuddanelsen. 

Rhetorica, København
august 2016 — august 2017
To-årig kommunikationsuddannelse, hos ”Rhetorica”: Skriftlig kommunikation,
mundtlig kommunkation, ledelseskommunikation, skriftlig formidling af fagligt
materiale. 

Specialist i arbejds- og organisationspsykologi, Diverse uddannelser og kurser
august 2012 — august 2016
Specialistuddannelsen tager 3 år som overbygning på de to år det tager at blive uddannet
til autoriseret psykolog. Den omfatter 1200 timers uddannelse, supervision, og praktisk
arbejde (www.dp.dk). 
Uddannelsen er en overbygning på den fem- årige uddannelse til cand.psych.
Herunder: 2-årig konsulentuddannelse; ”KOK – kompleksitet, organisation og
Ko-kreativitet.”

Mindfulnessinstruktur, Kognitivgruppen, Odense, 2 års uddannelse fra 2007-2010 Jeg bruger mindfulness i forbindelse med rådgivning og terapi i relation til stresshåndtering og trivsel, underviser og instruerer medarbejdere, afholder  i nærværende ledelse, m.m. 

Diverse Derudover har jeg deltaget i diverse uddannelser, kurser, og workshops i løbet af de sidste 21 år, inden for voksen-, erhvervs-, ledelses-, organisations- og social/gruppepsykologi Samt kommunikation. En fortegnelse over disse kan eftersendes

Cand.psych. uddannet 2002, Københavns universitet. Autoriseret psykolog 2007.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere oplysninger om min hjælp og ydelser, er du altid velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.