Arbejds- og organisationspsykolog Johanne Cecilie Andersen

Balance og bæredygtighed i arbejdslivet

Arbejds- og organisationspsykologi i praksis

Bæredygtige løsninger på et højt fagligt niveau

Navnet Reflexions afspejler det, at vi som mennesker sætter aftryk hos hinanden og vores omgivelser. Vi spejler os og afspejles. Vores fortid reflekteres i nutiden. Vores handlinger reflekteres i vores omgivelser. 

Vores arbejdsliv sætter også aftryk på vores relationer, handlinger identitet og følelsesmæssige reaktioner. 

Mit særlige fokus ligger på refleksionen over os selv i livets overgange, især i relation til arbejdet. I mit samarbejde med individuelle personer og virksomheder lægger jeg vægt på, at vi sammen finder måder at løse netop den opgave eller udfordring på, som passer til kulturen på arbejdspladsen, virksomhedens produkt og strategi, den enkeltes kompetencer, sted i livet m.m. Dermed har er vi sammen om at skabe opbyggelige og bæredygtige løsninger. 

Jeg tager udgangspunkt i det regenerative. (Regenerativ ledelse, filosofi, mindset), som ligger tæt op af de indsatser, teorier og temaer, jeg har arbejdet med i mange år, og som er noget, der bliver talt mere og mere om. 

I mit arbejde med udvikling og uddannelse af organisationer, grupper og individer trækker jeg på en høj faglighed, bred erfaring og indsigt inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt. Jeg er opdateret på tidsånden samfundsmæssigt og inden for ledelses- og organisationslitteratur.


1.
Tilpassede løsninger

Der er mulighed for tilbud til både private og offentlige, store og små virksomheder, foreninger, politikere og privatpersoner, som ønsker at udvikle sig fagligt og personligt inden for en arbejds- og organisationspsykologisk ramme. 

Tilbuddene kan justeres og tilpasses eller udvikles fra bunden alt efter behov. Jeg er meget opmærksom på at tilbuddet skal passe til behovet og ikke omvendt. 

 

2.
Overgange i (arbejds)livet

Overgange er en del af (arbejds)livet og kan handle om alt fra hverdagens små overgange, til større forandringer. Det kan handle om overgange for individet og om  større og mindre forandringer for samfund, miljø og organisering. Det kan handle om at blive ny kommunalpolitiker, at skifte lederposition, at være nyuddannet i sit første job eller måske om overgangen fra arbejdsliv til pension. Med overgangene knytter sig nogle gange ritualer og andre gange er der behov for at skabe bevidsthed og refleksion for at kunne bruge overgangene konstruktivt. 

3.
Fysisk og online

Jeg tilbyder coaching, supervision, undervisning og workshops i mine egne lokaler. Derudover tilbyder jeg online, telefonisk, walk-and-talk og skriftlig coaching og supervision. Jeg løser også gerne opgaver i virksomheder eller afholder arrangementer i naturen og andre steder, som passer til opgaven.

Jeg befinder mig fysisk i Nykøbing Falster, men løser gerne opgaver andre steder i landet og online.

Kontakt mig gerne for at høre mere.

Den bedste løsning med bredt samarbejde

Reflexions er et enmandsfirma, men jeg samarbejder med mange forskellige spændende og inspirerende mennesker, som – alt efter en opgaves karakter – kan involveres i en opgave, ligesom jeg også gerne henviser til andre, hvis de er mere oplagte til at løse opgaven end jeg.

Jeg holder meget af den samskabende/co-kreative tilgang, hvor vi sammen finde frem til den mest egnede løsning.

Erhvervspsykologi i praksis

Ydelser i hele landet og online

I tilbud til organisationer/virksomheder tilbyder jeg hjælp til at håndtere og sætte fokus på overgange. Dette gøres med afsæt i en helhedsorienteret tænkning, hvor der både er opmærksomhed på individ, gruppe, ledelse og organisation samt på proces, kommunikation, psykisk/fysisk arbejdsmiljø, kompetencer og ikke mindst på virksomhedens kerneopgave.

Uanset om man er ny eller garvet leder, kan man have behov for at se på sin egen ledelsespraksis og det personlige lederskab; herunder bl.a. at reflektere over balancen mellem strategi og værdier, hvordan man udfylder sin rolle som leder, hvordan man trives i og med ledelse samt balancen mellem arbejde og privatliv.

Jeg tilbyder supervision af psykologer til brug ved autorisation og specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi.

Så vidt det er i overensstemmelse med Dansk Psykologforening, kan jeg tilbyde supervisionen online.

Tilbuddet handler ikke om politik/politiske ståsted, men om, hvordan du kan tage din rolle som politiker på dig, være autentisk og finde balance i en verden fyldt af forventninger fra borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere i og uden for byråd/kommunalbestyrelse, familie/venner og sikkert ikke mindst dig selv.

Konsulenter, IT-medarbejdere, vejledere, proceskonsulenter, projektledere m.fl. har det til fælles, at de ofte vil kunne stå i et krydspres mellem leder og kolleger, mellem strategi og hverdag, mellem en politisk dagsorden og retningslinjer m.m. Til dette tilbyder jeg coaching, supervision og undervisning.

Få 15 min. GRATIS sparring eller rådgivning

Udfyld formularen og så vender jeg tilbage inden for 2 dage.