Mine ydelser

Supervision og undervisning

Arbejds- og organisationspsykologi i praksis

Tilbud til dig, der arbejder med HR, arbejdsmiljø, stress og organisationer

Er du stresscoach, HR-konsulent, organisationskonsulent eller lignende? (PSYKOLOG – se nedenfor)

Coaches, konsulenter, IT-medarbejdere/konsulenter, vejledere, projektledere, koordinatorer, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har det til fælles, at de bl.a. ofte vil kunne stå i et krydspres mellem leder og kolleger, mellem strategi og hverdag, mellem en politisk dagsorden og retningslinjer og relationers betydning, mellem fagligt engagement og tidspres samt mellem fokus på andre og sig selv.

Jeg tilbyder online og fysisk coaching, supervision og undervisning individuelt, i egen sammensat gruppe eller i grupper, som jeg sætter sammen. Forløbene kan desuden gennemføres som aktionslæringsforløb med undervisning, afprøvning i praksis, refleksion og læring.

Det kan f.eks. handle om:

 • Opdatering af viden inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt
 • Supervision på faglige temaer 
 • Supervision på specifikke sager; både gruppe og individuelle samtaler 
 • Ny i rollen
 • At udfylde din rolle i balance – fokus på forebyggelse af empatiudtrætning og omsorgstræthed
 • At blive klædt på til en mere coachende eller samskabende konsulentrolle
 • Træning af nærvær i relationen, arbejdet og dig selv
 • Relationel koordinering og tværfagligt samarbejde
 • Facilitering af grupper
 • Hvordan du bruger online terapi og coaching
 • For IT- og digitaliserings-medarbejdere/konsulenter: Ny rolle i takt med, at IT og forretningen skal hænge mere sammen. Forståelse af organisationer, kommunikation, egen rolle, samarbejde

Jeg tilbyder pakkeløsninger såvel som skræddersyede løsninger.

Alle indsatser er specialudviklede og vil kunne strække sig fra formidling af viden til rådgivning, coaching, supervision, proceskonsultation og samskabelse. Herunder afholdelse af workshops, temadage, e-learning m.m.

Særligt for psykologer

 • Jeg tilbyder supervision af psykologer til brug ved autorisation. 
 • Derudover tilbyder jeg supervision til psykologer, som er ved at tage specialistuddannelsen i arbejds- og organisationspsykologi.

I overensstemmelse med Dansk Psykologforening kan jeg også tilbyde supervisionen online.

 • Egenterapi i forbindelse med autorisation
 • Supervision i grupper i forbindelse med autorisation
 • Individuel supervision i forbindelse med autorisation
 • Individuel supervision i forbindelse med specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi 
 • Gruppesupervision i forbindelse med specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi

Det lærer du bl.a.

Kurser og tilbud

Aktuelle forløb

Har du spørgsmål til, hvordan du kan arbejde med din rolle og faglighed?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du yderligere oplysninger om min hjælp og ydelser, er du altid velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.