Reflexions v/Johanne Cecilie Andersen

Om Reflexions

Erhvervspsykolog med stor erfaring fra praksis

Vi sætter aftryk i verden
og hos hinanden

Navnet Reflexions afspejler det, at vi som mennesker sætter aftryk hos hinanden og vores omgivelser. Vi spejler os og afspejles. Vores fortid reflekteres i nutiden. Vores handlinger reflekteres i vores omgivelser. Det kan både være på mikro- og makroplan; i de nære relationer, mellem grupper, i miljøet og i samfundet. Dette afspejles også i overgangene i vores (arbejds-)liv og har indflydelse på vores relationer, handlinger og følelsesmæssige reaktioner.

Navnet skal samtidig afspejle min opmærksomhed på, at refleksion som tankeproces er vigtig del af vores (arbejds-)liv, som vi kan bruge til at tænke os om, undres, bevidstgøre og forstå med henblik på at træffe kvalificerede, meningsfulde og bæredygtige beslutninger i eget liv samt relation til og med andre.

Mit særlige fokus ligger således på refleksionen over os selv i livets overgange alene, i relation til andre og i relation til vores omgivelser.

Det særlige fokus stammer fra mange års erfaring som erhvervspsykolog og professionel leder, underviser og supervisor, hvor det er blevet tydeligt for mig, hvor meget bevidsthed og manglende bevidsthed på overgange kan betyde for individer, grupper og organisationer/virksomheder.

Se mere uddybende om mit professionelle CV under “Johanne Cecilie Andersen”. 

Vi befinder os i en overgang, hvor vi som samfund, virksomheder og individer skal tænke mere bæredygtigt; ressourcemæssigt, menneskeligt og miljømæssigt.

I sådan en overgangstid, skal der således trækkes på refleksioner over fortiden samtidig med at der tænker i både:

  • Nutidens og fremtidens organisationer
  • Nutidens og fremtidens arbejde og arbejdsformer
  • Nutidens og fremtidens ledelse

Reflexions tilbyder løsninger på et højt fagligt niveau
Der er mulighed for tilbud til både private og offentlige, store og små virksomheder, foreninger, politikere og privatpersoner, som ønsker at udvikle sig fagligt og personligt inden for en arbejds- og organisationspsykologisk ramme.

I mit arbejde med udvikling og uddannelse af organisationer, grupper og individer trækker jeg på en høj faglighed, bred erfaring og indsigt inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt. Jeg er opdateret på tidsånden samfundsmæssigt og inden for ledelses- og organisationslitteratur.

I mit samarbejde lægger jeg vægt på, at vi sammen finder måder at løse netop den opgave eller udfordring på, som passer til kulturen på arbejdspladsen, virksomhedens produkt og strategi, den enkeltes kompetencer, sted i livet m.m. Jeg tilbyder pakkeløsninger såvel som skræddersyede løsninger, ligesom jeg også tilbyder klippekort, som kan bruges løbende skriftligt, online, telefonisk og fysisk.

Jeg har særligt fokus på overgange i arbejdslivet, hvilket f.eks. kan være større organisationsforandringer, digital transformation, overgange fra at være medarbejder til leder, fra leder af medarbejdere til leder af ledere, fra arbejdsliv til pensionsliv, studerende til arbejdsliv, fra et møde til det næste. Herunder overganges styrker, udfordringer og ritualer, samt hvad vi kan bruge overgange til, så vi både skaber mening, handling og sammenhænge.

Reflexions er et enmandsfirma, men jeg samarbejder med mange forskellige spændende og inspirerende mennesker, som – alt efter en opgaves karakter – kan involveres i en opgave, ligesom jeg også gerne henviser til andre, hvis de er mere oplagte til at løse opgaven end jeg. Jeg holder meget af den samskabende/co-kreative tilgang, hvor vi sammen finde frem til den mest egnede løsning.

Jeg går op i, at vi sammen finder de mest bæredygtige/holdbare løsninger, som kan leve videre – også efter, vi er færdige med vores samarbejde. Kompetenceudvikling kan handle om mange ting og handler ofte om både praktisk, teoretisk og personlig udvikling, som fletter sig sammen. Bevidsthed om transfer fra teori til praksis og dermed også overgangen fra det, vi sætter i gang, og til hverdagens opgaveløsning er derfor utrolig vigtig.

Hvor ligger Reflexions?
Reflexions’ lokaler ligger på Slotsbryggen i Nykøbing Falster, Slotsgade 3. Der er nem adgang til både P-pladser, tog/busstation og ikke mindst en smuk gåtur langs Guldborgsund.

Jeg tilbyder coaching, supervision, undervisning og workshops i mine egne lokaler. Derudover tilbyder jeg online, telefonisk, walk-and-talk og skriftlig coaching og supervision.

Jeg løser også gerne opgaver i virksomheder eller afholder arrangementer i naturen og andre steder, som passer til opgaven. Det er vigtigt, at rammerne passer til opgaven. Derfor er det altid noget, jeg særligt vil afklare under forventningsafstemningen.

 

Udvikling i arbejds- og organisations-psykologisk ramme

      

Få 15 min. GRATIS sparring

Du er meget velkommen til at udfylde formularen og så vender jeg tilbage inden for 2 dage.