Mine ydelser

Organisation, digitalisering og kommunikation

Erhvervspsykolog med fokus på helheden

Undervisning, workshops og rådgivning til organisationer

Vi lever i en kompleks verden, og der sættes i dag mange krav til både os som privatpersoner, til medarbejdere, til ledere og organisationer om at kunne rumme kompleksiteten og være omstillingsparate samt bæredygtige på mange planer.

Jeg tilbyder  hjælp til at håndtere og sætte fokus temaer, som er relevante for virksomheden nu og i fremtiden. Dette gøres med afsæt i en helhedsorienteret tænkning, hvor der både er opmærksomhed på individ, gruppe, ledelse og organisation samt på proces, kommunikation, psykisk/fysisk arbejdsmiljø, kompetencer og ikke mindst på virksomhedens kerneopgave.

Med min brede profil, uddannelse og store erfaring inden for arbejds- og organisationspsykologi og digitalisering er jeg stærk medspiller, når det gælder organisationsudvikling, forandringsledelse, digital transformation og IT-projekter. Jeg har stærke relationelle og faglige kompetencer, som kan bruges i understøttelsen af ledelse, projektledere, HR-professionelle, IT og digitaliseringskonsulenter. Jeg ser helheder og sammenhænge, og motiveres af at understøtte organisationer i at skabe kobling mellem IT og forretningen, samt sikre relevant og forståelig kommunikation i processen.

Det kan f.eks. være i forbindelse med:

  • Nye organisationsformer
  • Indsatser med fokus på værdien af pauser, stilhed og nærvær, f.eks. i forbindelse med møder og arbejdsopgaver
  • Den hybride arbejdsplads
  • Hvad er den fleksible arbejdsplads for alle andre end kontorpersonalet
  • Implementering af nye IT-systemer og digital transformation; herunder kobling mellem IT og forretningen
  • Relationel koordinering og nedbrydelse af fagsiloer
  • Overvejelser og gennemførelse af større og mindre organisationsforandringer
  • Ritualer og overgange i forbindelse med ansættelse og afskedigelse; onboarding, pre-boarding og afrunding på ansættelsesforløb
  • Forebyggelse af omsorgstræthed og stress

Alle indsatser er specialudviklede og vil kunne strække sig fra formidling af viden til rådgivning, coaching, supervision, proceskonsultation og samskabelse. Herunder afholdelse af workshops, temadage, e-learning m.m.

I forbindelse med forløb er der altid mulighed for at tilkøbe kompetencegivende eksamen på akademi-niveau med mig som eksaminator (AU i ledelse).

For organisationer

Det lærer I

Kurser og tilbud

Aktuelle forløb

Har du spørgsmål?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du yderligere oplysninger om min hjælp og ydelser, er du altid velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.