BlogSociale medier

April: VÆRDIER

Lyset påvirker vores krop og sind.

Nu kan vi endelig begynde at mærke, at dagene bliver længere og lyset siver ind alle vegne. Også i krop og sind. ​

Vi har brug for både lys og mørke i løbet af en dag. Begge dele spiller en rolle for vores velbefindende og døgnrytme. ​

Lys påvirker vores humør og følelsesmæssige tilstand. Efter en lang periode med gråt vejr hungrer vi efter lys og liv. Særligt til sidst i vinterperioden kan mange mærke trætheden. Så kom ud i lyset og sug til dig allerede nu. Det virker, også selvom der ikke er skyfrit og varmt. ​

At være ude i naturen har mange effekter på os mennesker. Nogle af dem handler om at øge vores generelle velbefindende, reducere træthed og mindske fysisk og mentalt stress. ​

”Træn dit nærvær? Der er brug for det.” ​

Nærvær handler om fokus og opmærksomhed. ​

Vi kan ikke være alle steder mentalt på én gang. Er vi ikke nærværende overser vi nemt signaler, der er værdifulde. Både signaler, der kommer fra andre, fra naturen og fra os selv. At være nærværende er en lille gave til andre – og os selv. Og så kan du endda spare mental energi. ​

Nærvær kan trænes alle steder. Men du kan starte med at lægge mærke til, hvor dine tanker og opmærksomhed er, når du er sammen med familien eller befinder dig i naturen. Bevidstheden i sig selv er med til at du er mere til stede. ​

Påsken indeholder mange symbolikker og tegn, som sætter fokus på for eksempel tro, familie, nærvær, balance og naturen. ​

Højtider, større overgange og ferieperioder (uanset om man er en af dem, der holder ferien eller tager over for kollegerne) er for mange med til at skabe bevidsthed og refleksioner om ting og mennesker, der fylder for meget eller for lidt, samt om afsavn og drømme.​

Hvad mon påsketiden betyder for dig? ​

Det er sidste dag i påsken. ​

Som jeg skrev i et opslag forleden, er påsketiden en tid med symbolikker og overgange. Det giver mulighed for at tænke over for eksempel tro, nærvær, familie og årets gang. Overgange mellem højtider og hverdagen kan give gode anledninger til at tænke over og tale om, hvilke værdier, der fylder i livet nu og hvad man kunne tænke sig mere af. Værdier beskriver, hvad vi lægger vægt på og værdsætter i vores liv. ​

Er du bevidst om dine værdier og hvor meget de fylder i dit liv?​

Her er et par eksempler på personlige værdier: Taknemmelighed, venlighed, udvikling, kreativitet, samhørighed, spiritualitet, sundhed, ambitiøsitet, loyalitet, kærlighed.​

Når vi taler om arbejde, bliver der ofte talt om, hvordan vi sikrer en god work-life balance. Men i begrebet ”work-life” balance ligger implicit en opdeling, som indikerer, at work (arbejde) er én ting og life (livet) er noget vi forholder os til, når vi ikke arbejder. Men hvad hvis det ikke forholder sig sådan? Der er mennesker, som betragter arbejdet som deres hobby. Der er også mennesker, som prioriterer arbejde over deres familie og ikke søger den balance, andre søger. Der er også mennesker, som lever og ånder for fritiden og ser arbejdet som en nødvendighed. Måske kender du nogen i din omgangskreds, som har det sådan? ​

Vi kan have tendens til at vurdere eller bedømme andres måde at leve på og se verden gennem vores egne værdi-briller. Det vigtigste er dog, at du selv ved, hvordan dine værdier ser ud, når det kommer til begrebet work-life. Så er det også nemmere at finde ud af, hvordan du sikrer den rette balance for dig.  ​

Hvad betyder work-life (balance) for dig?  

Er dit arbejde din identitet? ​

Nogle gange når jeg går tur med min hund på den lokale kirkegård, bliver jeg taget ned ad forskellige gange og stier. Min lille hund elsker at bestemme vejen og jeg går med derhen, hvor hendes næse tager os. Så kommer jeg forbi forskellige gravsten og monumenter med navne på mennesker, som en gang har levet. Der var en tid, hvor man skrev jobtitler på gravstenene; malermester, gårdejer, grosserer, osv. Titlerne var deres liv og beskrev deres liv. Det var dog typisk mændene. Og så blev hustruernes navne skrevet neden under. Det sker ikke længere. Jeg kan jo kun gætte, men det kom sig måske af værdier som prestige, hierarki, tryghed og økonomi. ​

I dag møder vi i stedet titlerne andre steder; når en person interviewes i TV, bliver deres jobtitel skrevet i forbindelse med navnet – også selvom det ikke har relevans for interviewet. Til middagsselskaber bliver der spurgt; ”Nå, hvad laver du så?” under henvisning til det job, man regner med at den anden har. ​

Jeg har talt med mange, som tænker over, hvad de skal sige til andre, hvis de af forskellige årsager ikke længere har et job. De har oplevet, at deres job har defineret dem udadtil – og også indad – og skal finde sig selv i og med noget nyt. Med eller uden jobtitel. ​

Hvor meget definerer dit arbejde din identitet? Hvad betyder det for dig at kunne fortælle andre, hvad du ”laver”? Hvilke spørgsmål stiller du selv, når du møder nye mennesker? ​

Kan man se de personalepolitiske værdier i adfærd og handlinger på din arbejdsplads? ​

Værdier  på en arbejdsplads er de grundlæggende normer og holdninger, som man ønsker, at virksomheden skal  afspejle. De personalepolitiske værdier er normer og holdninger, som beskriver det, man ønsker at lægge vægt på i det daglige arbejde og den  daglige omgang med hinanden. Det kan for eksempel beskrive, hvad der gør en arbejdsdag god. ​

Men én ting er at tale om værdierne og ønske at afspejle dem. En anden ting handler om, hvordan vi lever værdierne ud. Tillid er et eksempel på en værdi, som har mange definitions- og handlemuligheder.​

Værdier skulle gerne kunne ses i hverdagens udførsel af kerneopgaven, i måden at kommunikere, i sygefraværspolitikken, på personalemøderne og meget andet. Når I rekrutterer nye ansatte, kan det også være en idé at være tydelige på værdierne, så ansøgerne forhåbentlig kan spejle sig selv i dem. Men husk, at værdier, som ikke kan ses i adfærd og handlinger, kan være med til at skræmme ansøgere – og også allerede ansatte – væk. Det gælder både de personalepolitiske værdier og andre værdier, som virksomheden arbejder med (f.eks. bæredygtighedsdagsordenen). ​

Hvilke personalepolitiske værdier har I på jeres arbejdsplads/virksomhed og hvordan hænger de sammen med jeres  adfærd og handlinger? ​

I denne uge holder bibliotekerne rundt om i Danmark verdensmålsuge. Slå op på din dit kommunale biblioteks hjemmeside og se nærmere på, hvad de tilbyder. Jeg synes især, at disse kort med nogle meget konkrete spørgsmål er gode.  ​

Når vi mennesker skal forholde os til større forandringer, kan det føles uoverskueligt. Det betyder, at vi nemt bliver handlingslammede eller føler, at vores lille indsats ikke betyder noget. Men vi kan alle gøre en forskel. ​

Jeg kan i den forbindelse anbefale bogen: ​

Et år for klimaet af @Pia Lund Nielsen. En god inspiration til at tage små skridt – et ad gangen.  ​

Corona satte for alvor skub i drøftelser om den fleksible arbejdsplads. Siden er det for mange mennesker blevet til en af de vigtigste værdier, når de søger arbejde. Der er ligeledes blevet arbejdet meget med begrebet rundt omkring på arbejdspladserne for at sikre en attraktiv arbejdsplads, trivsel og tiltrækning. Fleksibilitet er blevet er værdi, mange ansatte vægter højt.   ​

Men hvad er fleksibilitet egentlig? Ifølge denstoredanske.dk betyder det, ”bøjelighed; smidighed; tilpasningsmulighed; det modsatte af rigiditet”. Men som jeg tidligere har skrevet, kan værdier godt se ud på forskellige måder, når de skal oversættes til hverdagen. Hvad der er fleksibilitet for mig, er ikke nødvendigvis det samme for dig.  ​

Hvordan hænger værdien fleksibilitet for eksempel sammen med værdier som tillid og kommunikation eller relationer? Hvad er graden af fleksibilitet? Det er ikke nødvendigvis nemt at svare på. Derfor er løbende drøftelser vigtige. Både på øverste direktionsniveau, i personalegruppen, mellem kolleger og medarbejderudviklingssamtaler.  ​

Hvad betyder fleksibilitet på din arbejdsplads?  ​

Hvordan skal dine værdier fylde, når du går på pension? ​

At gå på pension er ikke ”bare lige”. Der er ofte mange tanker knyttet til valget. Tankerne kan kredse om, hvad man giver slip på, hvad man skal hen i mod, identitet og om, hvad livet nu skal fyldes med.  ​

En god forberedelse i overgangen fra arbejdsliv til pension kan være at tænke over og tale med andre om, hvilke værdier, der er vigtige i dit liv generelt og hvordan de kan få lov til at fylde i næste del af dit liv uden fast arbejde. Hvordan vil du omsætte værdierne til handling i din nye hverdag?  ​

I starten vil der typisk være en periode, hvor de ting, du har ønsket at få mere tid til, fylder meget. Herefter kan der også komme en tid, hvor det nye liv bliver hverdag. Det er her, du særligt vil få brug for at tage fat dine værdier og de refleksioner, du har haft i forberedelsesfasen.  ​

Hvordan kan du omsætte dine værdier til handling, når du går på pension? ​

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du yderligere oplysninger om min hjælp og ydelser, er du altid velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.

Om Reflexions

Reflexions tilbyder løsninger på et højt fagligt niveau. Der er mulighed for tilbud til både private og offentlige, store og små virksomheder, foreninger, politikere og privatpersoner, som ønsker at udvikle sig fagligt og personligt inden for en arbejds- og organisationspsykologisk ramme.