Politiker

Fasthold engagement, motivation og energi som politiker

Vores demokrati fordrer politikere, som brænder for og ser en mening med at yde noget særligt for vores samfund – uanset politisk ståsted. At være politiker kræver, at man giver noget af sig selv, har velvillighed og tillid til/fra omgivelserne samt oplever balance og bevidsthed om prioriteringer i hverdagen.

Mange kommunalpolitikere står i denne tid i en overgangsfase. Det kan bl.a. handle om skiftet fra menigt medlem til at blive borgmester eller formand, om at blive sat uden for indflydelse, eller måske om at være helt ny byrådspolitiker/kommunalbestyrelsesmedlem. Disse skift kan kalde på behovet for at redefinere eller helt at gen(op)finde sig selv, og ikke mindst at være bevidst om det og klædt på, så motivation og engagement bevares; hvordan du kan tage din rolle som politiker på dig, være autentisk og finde balance i en verden fyldt af egne værdier, forventninger fra borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere i og uden for byråd/kommunalbestyrelse, familie/venner – og ikke mindst dig selv. I nedenstående kan I læse mere om det 1-årige forløb og andre tilbud.

Kontakt mig for specielle ønsker eller forløb
Specialdesignede ydelser og forløb udvikles ud fra behov, kultur og forudgående viden/erfaring.

Coaching/supervision
For at sikre mest mulig fleksibilitet tilbydes både online (GDPR-sikker), skriftlig og fysisk coaching, supervision og undervisning som enkeltsession eller klippekort. Forløbene kan ligesom de specialdesignede forløb sammensættes til aktionslæringsforløb, hvor der indgår undervisning, afprøvning i praksis, refleksion og læring.

Målinger
Trivselsmåling som tilpasses særlige forhold og situationer tilbydes løbende.

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du yderligere oplysninger om min hjælp og ydelser, er du altid velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.

Om Reflexions

Reflexions tilbyder løsninger på et højt fagligt niveau. Der er mulighed for tilbud til både private og offentlige, store og små virksomheder, foreninger, politikere og privatpersoner, som ønsker at udvikle sig fagligt og personligt inden for en arbejds- og organisationspsykologisk ramme.