Ledelse

Et bæredygtigt lederliv

For dig som er leder og ønsker balance i din ledelsespraksis.

Som samfund og verden står vi et sted, hvor fokus på bæredygtighed bør ligge højt på dagsordenen. At tænke bæredygtigt er derfor også blevet en del hverdagen for mange ledere, men er du opmærksom på at tænke bæredygtigt og regenerativt, når det kommer til dig selv? Måden du forvalter dit eget (leder)liv på smitter af på dine omgivelser. Men det kan være en svær disciplin at vende skuden eller opretholde fokus alene. Derfor dette tilbud.

Som leder bruger du i høj grad dig selv og trækker på dine personlige ressourcer. Med dette uddannelsesforløb får du en grundlæggende forståelse af, hvordan bevidst nærvær kan være med til at skabe et bæredygtigt arbejdsliv. Der vil være fokus på, hvordan du forvalter dit liv som leder og finder en balance mellem ydre og indre krav samt mellem egenomsorg og omsorgen for andre, for på den måde også at forebygge empatitræthed og opretholde energien og lysten til ledelse. Der vil også i forløbet være fokus på, hvordan du håndterer konflikter.

Forløbet er tilrettelagt, så det supplerer tidligere lederuddannelse og egen forudgående ledelsespraksis. Forløbet vil foregå i en lille gruppe på max. 6 deltagere, hvilket giver mulighed for supervision på egen praksis. Du har mulighed for at gå til eksamen på akademi eller diplomniveau efter forløbet, hvor det vil tælle som et valgfag. Hør nærmere om det, hvis du er interesseret

Målgruppe: Tematikkerne er relevant for alle ledere uanset erfaring, niveau og uddannelse. Det er vigtigt, at du har lyst til at blive klogere på dig selv, dine værdier og gøre dit eget lederliv bæredygtigt. Det er også relevant, hvis du er projektleder eller har andre former for ledelsesopgaver.

Indhold: I forløbet vil der være fokus på bæredygtig ledelse og arbejdsliv. Teoretisk ligger forløbet i feltet mellem filosofi og psykologi. Mindfulness og compassion vil være en central del af teori og praksis, hvor du vil træne hjernens evne til at være opmærksomt til stede i nuet med nysgerrighed og dermed også handle bevidst etisk og ansvarligt. Med udgangspunkt i relevant teori og konkrete problemstillinger/cases fra din hverdag, vil du kunne blive klogere på, hvordan du styrker din professionelle egenomsorg (compassion) og personlige lederskab, og dermed bruger dig selv på en god og bæredygtig måde. Dette vil bl.a. foregå gennem arbejdet med nærvær og empati, forståelse af egne muligheder og begrænsninger, bevidsthed om værdier, samt gennem fokustræning og øget kontrol over egne tanker, følelser og handlinger.

Hvis du allerede har formuleret en (personlig ledelsesfilosofi /et personligt ledelsesgrundlag) er der lejlighed til at bruge den/det. Ellers vil du vil få lejlighed til at formulere det undervejs i forløbet. Det er en måde at bruge teorien og erfaringerne fra forløbet i egen praksis. 

Det faglige indhold på forløbet er: • Mindfulness •Compassion •Ledelse og bæredygtighed •Personligt lederskab og værdier •Trivselsledelse og empatitræthed •Relationer •Kreativ tænkning •Organisation og ledelse •Kommunikation

Form: Forløbet er planlagt som et praksisnært forløb hos Reflexions på adressen Slotsbryggen 3, st. th. 4800 Nykøbing F. over 4 halve dage. Som en del af forløbet ligger derudover også 90 min. individuel online coaching fordelt 3 x 30 min., 60 + 30 min. eller 90 min. 

På baggrund af forløbet kan du gå til eksamen på diplom eller akademiniveau. Mellem de enkelte undervisningsdage er der hjemmeopgaver, hvor du afprøver teorier, modeller og værktøjer fra undervisningen i din hverdag.

Undervisningsdatoer i 2023: fredag den 25. august, torsdag den 7. september, fredag den 22. september, fredag den 6. oktober. Alle dage kl. 8.30-11.30 

Pris: Forløb: 8500 kr + moms. Vedr. vejledning og eksamen: Spørg for pris.

Underviser: Johanne Cecilie Andersen, cand.psych., specialistuddannet psykolog inden for arbejds- og organisationspsykologi, mangeårige leder, instruktør i mindfulness og compassion

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du yderligere oplysninger om min hjælp og ydelser, er du altid velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.

Om Reflexions

Reflexions tilbyder løsninger på et højt fagligt niveau. Der er mulighed for tilbud til både private og offentlige, store og små virksomheder, foreninger, politikere og privatpersoner, som ønsker at udvikle sig fagligt og personligt inden for en arbejds- og organisationspsykologisk ramme.