Mine ydelser

Politikertrivsel

Erhvervspsykolog med erfaring fra praksis

Tilbud til politikere

Vores demokrati har brug for politikere, som brænder for og ser en mening med at yde noget særligt for vores samfund – uanset politisk ståsted. At være politiker kræver, at man giver noget af sig selv, har velvilje og tillid til/fra omgivelserne, samt oplever balance og bevidsthed om prioriteringer i hverdagen.

Mange kommunalpolitikere og regionspolitikere står i denne tid i en overgangsfase. Det kan bl.a. handle om skiftet fra menigt medlem til at blive borgmester eller formand, om at blive sat uden for indflydelse, eller måske om at være helt ny kommunal- eller regionspolitiker. Det er naturligt at opleve et behov for at gen(op)finde sig selv og blive bevidst om egen rolle og balance med henblik på at fastholde motivation og engagement.

Nedenstående tilbud tager udgangspunkt i at tage rollen som politiker på sig og finde balance i en verden fuld af forventninger fra borgere, samarbejdspartnere, familie/venner – og ikke mindst forventninger til sig selv. Tilbuddet skal ses som et supplement til KL’s og kommunernes egne tilbud til kommunalpolitikere i opstartsfasen og som en styrkelse af individet i fællesskabet.

For at sikre stabilitet, tryghed og motivation er det vigtigt, at der både er en fælles tilgang og bevidsthed om politikertrivsel og at du som politiker også selv er bevidst om, hvad du kan skrue på, hvad du har brug for at lære om andre og dig selv, mm. 

For politikere

Det lærer du

Kurser og tilbud

Aktuelle forløb

Har du spørgsmål?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du yderligere oplysninger om min hjælp og ydelser, er du altid velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.