Mine ydelser

Lederskab og regenerativ ledelse

Erhvervspsykolog

Tilbud til ledere på alle niveauer

Vi lever i en kompleks verden med mange krav og forventninger samt meget, vi hver dag og fremadrettet skal forholde os til og tage med i betragtning, når vi træffer valg. Det er ikke blevet nemmere at være leder i en moderne verden.

Det er efterhånden blevet meget tydeligt hvor stor indflydelse, ledelse har på arbejdsmiljø, medarbejdernes motivation og opgavens udførsel, og et godt arbejdsmiljø kan ofte ses på bundlinjen samt på fastholdelse og rekruttering. Der findes efterhånden temmelig meget teori, forskning, retninger og meninger om ledelse, hvilket ikke nødvendigvis gør det mindre kompliceret at være leder – fordi der er meget, man kan vælge at forholde sig til.

Uanset om man er ny eller garvet leder, kan man have behov for at se på sin egen ledelsespraksis og det personlige lederskab; herunder bl.a. at reflektere over balancen mellem strategi, kompetencer, værdier, hvordan man udfylder sin rolle som leder, hvordan man trives i og med ledelse samt balancen mellem arbejde og privatliv. Der kan være behov for at udvikle en ledelsespraksis, som fremmer refleksion og egen trivsel og dermed også overskud til ledergerningen, som vil have indflydelse på dine medarbejdere.

Overgange er oplagte tidspunkter at reflektere over ovenstående. Det kan være, at du overvejer et jobskifte, at du lige har skiftet job, at der sker omvæltninger på din arbejdsplads, at du er skiftet fra at være leder til leder af ledere, at du er ny leder m.m.

Til ledere tilbyder jeg online og fysisk coaching, supervision og undervisning individuelt, i egen ledergruppe eller i sammensatte grupper. Forløbene kan sammensættes til aktionslæringsforløb med undervisning, afprøvning i praksis, refleksion og læring.

Det kan f.eks. handle om:

 • Regenerativ ledelse
 • Overgang fra medarbejder til at være leder
 • Overgangen fra mellemleder til leder af ledere
 • Overvejelser om jobskifte
 • Nærværende ledelse med fokus på hverdagens små overgange og væren i nuet
 • Effektiv og meningsskabende kommunikation i hverdag og større forandringer
 • Ønske om at arbejde med et personligt ledelsesgrundlag
 • Ledergruppeudvikling og gensidig sparring/supervision – inspiration og kompetenceudvikling
 • Et ønske om at sparre med andre ledere i en faglig kontekst
 • Et behov for løbende at vende konkrete udfordringer
 • Et ønske om at være opdateret på nyere ledelseslitteratur
 • Neo-Pi-R erhvervspsykologisk personlighedstest

Jeg tilbyder pakkeløsninger såvel som skræddersyede løsninger.

Alle indsatser er specialudviklede og vil kunne strække sig fra formidling af viden til rådgivning, coaching, supervision, proceskonsultation og samskabelse. Herunder afholdelse af workshops, temadage, e-learning m.m. Forløbene kan sammensættes til aktionslæringsforløb med undervisning, afprøvning i praksis, refleksion og læring.


For ledere

Det lærer du

Kurser og tilbud

Aktuelle forløb

Har du spørgsmål?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du yderligere oplysninger om min hjælp og ydelser, er du altid velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.